ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการจัดซื้อวัคซีนไวรัสโคโรนา  19

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการจัดซื้อวัคซีนไวรัสโคโรนา 19

21 มิ.ย. 2564 อ่าน 28
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการจัดซื้อวัคซีนไวรัสโคโรนา 19 โดยท่านนายกเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ จึงต้องวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์โดยตรง เพื่อความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฉีดวัคซีนนี้ ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนนั้น ทาง อบต.บางพระจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป