ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ครั้งที่ 1/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

25 มิ.ย. 2564 อ่าน 49
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 เรื่องการเพิกถอนโฉนดที่ดิน จำนวน 18 แปลง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา