ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจโครงการ

ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจโครงการ

25 มิ.ย. 2564 อ่าน 55
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจโครงการ นำโดย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด