ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่นำถุงยังชีพเยี่ยมผู้สูงอายุ  บริเวณหมู่ที่ 5

ลงพื้นที่นำถุงยังชีพเยี่ยมผู้สูงอายุ บริเวณหมู่ที่ 5

30 มิ.ย. 2564 อ่าน 27
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ รองนายก อบต. บางพระ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพเยี่ยมผู้สูงอายุ บริเวณหมู่ที่ 5 พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและท่านนายกฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว