ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน บ้านห้วยกุ่ม ซอย 4 (ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 5

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน บ้านห้วยกุ่ม ซอย 4 (ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 5

30 มิ.ย. 2564 อ่าน 60

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ รองนายก อบต. บางพระ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน บ้านห้วยกุ่ม ซอย 4 (ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 5