ภาพข่าวปฏิบัติงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

13 ก.ค. 2564 อ่าน 51
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ มอบ น.ส. วิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต. บางพระ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ