ภาพข่าวปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2564

16 ก.ค. 2564 อ่าน 31
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ มอบ นายมนตรี เดชชีวะ รองนายก อบต. บางพระ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ