ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

16 ก.ค. 2564 อ่าน 58

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยมีนายปริณยวัฒน์ วิเศษคงเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ