ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 อบต.บางพระ จัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลบางพระ

อบต.บางพระ จัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลบางพระ

2 ส.ค. 2564 อ่าน 172
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบนโยบายวางแผนการทำงาน และได้มอบหมายให้ น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์ และนายมนตรี เดชชีวะ รองนายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ จัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยตำบลบางพระ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 (กลุ่มสีเขียว) ซึ่งศูนย์นี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลบางพระ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ