ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมวางแผนงานและมอบนโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยตำบลบางพระ

ประชุมวางแผนงานและมอบนโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยตำบลบางพระ

4 ส.ค. 2564 อ่าน 100
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น.
เทศบาลตำบลบางพระ ประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นำโดยนายกสมเจตน์ เกตุวัตถา และนายกสมศักดิ์ เกตุวัตถา ประชุมวางแผนงานและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยตำบลบางพระ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 (กลุ่มสีเขียว) ซึ่งจะทำการเปิดศูนย์พักคอย ภายในสัปดาห์นี้