ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

9 ส.ค. 2564 อ่าน 25
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ