ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

23 ส.ค. 2564 อ่าน 34
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ