ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ดำเนินงาน “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลกระทบการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) "

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ดำเนินงาน “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลกระทบการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) "

26 ส.ค. 2564 อ่าน 49
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ เพื่อหารือแนวทาง และมอบนโยบายในการดำเนินงาน “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลกระทบการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบางพระ โดยท่านนายกฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก