ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

1 ก.ย. 2564 อ่าน 34
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ รองนายก อบต.บางพระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยตั้งจุดบริการทั้ง 10 หมู่ ในเขต อบต. บางพระ รวม 12 จุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวบางพระ