ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

29 ต.ค. 2564 อ่าน 39

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปริณยวัฒน์ วิเศษคงเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ