ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

10 ม.ค. 2565 อ่าน 17

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ