ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่ตรวจการทำงานการวางท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำใช้จากครัวเรือน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ชาวบ้านห้วยกรุซอย 5

ลงพื้นที่ตรวจการทำงานการวางท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำใช้จากครัวเรือน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ชาวบ้านห้วยกรุซอย 5

12 ม.ค. 2565 อ่าน 6
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.20 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต. บางพระ และ นายศรยุทธ ทองนาค เลขานุการนายก อบต. บางพระ ลงพื้นที่ตรวจการทำงานการวางท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำใช้จากครัวเรือน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ชาวบ้านห้วยกรุซอย 5 (หลังอนามัยห้วยกรุ) หมู่ที่ 7