ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2565

3 มี.ค. 2565 อ่าน 39

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบนโยบายการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา วางแผนโครงการ งานต่าง ๆ ของแต่ละกองที่จะมีภายในปีนี้ และทบทวบมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ (No Gift Policy)