ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมงานพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์พญายมองค์ใหญ่ ชายทะเลบางพระ

ร่วมงานพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์พญายมองค์ใหญ่ ชายทะเลบางพระ

19 เม.ย. 2565 อ่าน 25

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมงานพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์พญายมองค์ใหญ่ จัดงานโดยเทศบาลตำบลบางพระ ณ เวทีบวงสรวงองค์พญายม ชายทะเลบางพระ นำโดย นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมพิธี อาทิ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา พร้อมนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและชาวชุมชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตร องค์พญายมองค์ใหญ่ โดยได้นิมนต์พระเถรานุเถระในเขตศรีราชามาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้เชิญพราหม์หลวงมาเป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตร โดยนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงด้านหน้าองค์พญายม และผู้ร่วมงานร่วมโปรยดอกไม้ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดสร้างองค์พญายม องค์ประธานขนาดใหญ่ ที่บริเวณชายทะเลบางพระให้ประชาชน ที่มีความศรัทธาได้กราบไหว้บูชา