ภาพข่าวปฏิบัติงาน

“อบต.บางพระ รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

“อบต.บางพระ รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

26 เม.ย. 2565 อ่าน 48

“อบต.บางพระ รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ