ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่ ดูการทำงานของคนงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งหัก

ลงพื้นที่ ดูการทำงานของคนงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งหัก

9 พ.ค. 2565 อ่าน 10

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายศรยุทธ ทองนาค เลขานุการนายก อบต. บางพระ ลงพื้นที่ ดูการทำงานของคนงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งหัก เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ทั้งนี้ท่านนายกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวันในพื้นที่เขต อบต. บางพระ เพื่อให้บางพระสะอาด ปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่