ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ  ครั้งที่ 3/2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ ครั้งที่ 3/2565

9 พ.ค. 2565 อ่าน 14

วันที่  6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายกสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ  ครั้งที่ 3/2565  เพื่อมอบนโยบายการทำงาน  และติดตามงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆของแต่ละกองที่จะจัดทำขึ้น  โดยมีนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ ร่วมรับฟังการประชุมด้วย   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ