ภาพข่าวปฏิบัติงาน

จัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

จัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

11 พ.ค. 2565 อ่าน 16

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ