ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมกองช่าง เพื่อมอบนโยบายการทำงาน

ประชุมกองช่าง เพื่อมอบนโยบายการทำงาน

2 พ.ย. 2565 อ่าน 42

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ  นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภาฯ นายศรยุทธ ทองนาค เลขานุการนายก อบต. บางพระ ประชุมกองช่าง เพื่อมอบนโยบายการทำงาน โดยมีประเด็นสำคัญคือท่านนายกฯ กำชับช่างคุมงานให้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาโครงการต่างๆอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด