ภาพข่าวปฏิบัติงาน

การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  หมู่ที่ 5

การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5

4 พ.ย. 2565 อ่าน 55

วันที่  3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  หมู่ที่ 5  ร่วมกับ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ ศูนย์ดำรงธรรม และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่ของเอกชน มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้น้ำไม่มีทางไป หากได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโฉนดให้  อบต.บางพระสามารถเข้าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการขุดทางและวางท่อระบายน้ำได้  ทางอบต.บางพระก็พร้อมเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ทันที