ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมกิจกรรมเปิดตัว ความสำเร็จลูกแรดขาวตัวแรกในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ร่วมกิจกรรมเปิดตัว ความสำเร็จลูกแรดขาวตัวแรกในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

14 พ.ย. 2565 อ่าน 34

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ และนายชัยยศ สงขลา รองนายก อบต.บางพระ ร่วมกิจกรรมเปิดตัว ความสำเร็จลูกแรดขาวตัวแรกในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการเพาะพันธุ์ในสภาพกรงเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณส่วนแสดงแรดขาว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว