ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมประชุมกับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอศรีราชา

ร่วมประชุมกับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอศรีราชา

14 พ.ย. 2565 อ่าน 110

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ ร่วมประชุมกับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอศรีราชา เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ในการนี้ท่านนายกฯ ได้นำเสนอปัญหาน้ำท่วมบริเวณหมู่ที่ 6 และ 10 และแนวทางการแก้ไข สาเหตุเกิดจากท่อบริเวณถนนสุขุมวิทที่รับน้ำจากหมู่ 6 และ 10 มีขนาดเล็กเกินไป เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดปัญหาน้ำต้องรอการระบาย  จึงขอประสานหน่อยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป