ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสะอาด  พื้นที่ถนนสุขุมวิท  จังหวัดชลบุรี  ครั้งที่ 1/ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสะอาด พื้นที่ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/ 2565

15 พ.ย. 2565 อ่าน 33

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา  นายก อบต. บางพระ และนายมนตรี  เดชชีวะ  ประธานสภา อบต. บางพระ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสะอาด  พื้นที่ถนนสุขุมวิท  จังหวัดชลบุรี  ครั้งที่ 1/ 2565 ณ  ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อ พิจารณากำหนดแนวทางวางแผนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันนำร่องเส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด และปลอดภัย