ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

24 พ.ย. 2565 อ่าน 62

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภาจารีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ