ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม  (อาชีพดีพร้อม)   ณ ตำบลบางพระ และ พื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอศรีราชา

ประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ณ ตำบลบางพระ และ พื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอศรีราชา

1 ธ.ค. 2565 อ่าน 34

วันที่  25-26 พฤศจิกายน 2565  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา  นายก อบต.บางพระ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม  (อาชีพดีพร้อม)   ณ ตำบลบางพระ และ พื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ของเทศบาลตำบลบางพระร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงแรงงาน  เป็นการอบรมสร้างอาชีพเกี่ยวกับสมุนไพร  และอาหาร ที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้จริง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนภายหลังวิกฤตโควิด-19