ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

2 ธ.ค. 2565 อ่าน 25
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางพระ
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และมอบนโยบายการทำงานว่าภายใต้ระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ อบต.บางพระ สามารถทำได้ทุกปัญหาของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไข ปัญหาใดที่สามารถดำเนินแก้ไขได้เลย ให้แต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และสำหรับปัญหาใดที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมและนำเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไป