ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดชลบุรี

19 ต.ค. 2566 อ่าน 20

วันที่ 18 ตุลาคม 2566  เวลา 13.30 น นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต. บางพระ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดชลบุรี  กรณีสำนักสงฆ์ไทรงามขออนุญาตสร้างวัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ที่พักสงฆ์ไทรงาม