ภาพข่าวปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26 ต.ค. 2566 อ่าน 9

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา อบต.บางพระ ร่วมกับทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ