ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566

30 ต.ค. 2566 อ่าน 38
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นาย สมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 โดยท่านนายกให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ และให้ข้อแนะนำในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก