ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิงไหม้บริเวณหมู่ 2

ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิงไหม้บริเวณหมู่ 2

30 ต.ค. 2566 อ่าน 2

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 22.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา  นายกอบต. บางพระ ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิงไหม้บริเวณหมู่ 2