ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

1 พ.ย. 2566 อ่าน 9

วันอังคารที่ 31 ต.ค.  2566 เวลา 09.00     นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ   ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เพื่อสรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย และ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ