ภาพข่าวปฏิบัติงาน

  ร่วมงานการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

ร่วมงานการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

6 พ.ย. 2566 อ่าน 16

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ  ร่วมงานการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา นำโดย นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธี  ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล  โดยรัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมไม่พึงประสงค์ใน ๖ เรื่อง ได้แก่ 

(๑) ยาเสพติด

 (๒) การค้ามนุษย์ 

(๓) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 

(๔) การพนัน 

(๕) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล 

(๖) สถานบริการและสถานบันเทิง 

โดยให้หน่วยงานบูรณการร่วมกันดำเนินการการติดตามและรายงานผล เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ