ภาพข่าวปฏิบัติงาน

จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน

จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน

6 พ.ย. 2566 อ่าน 12
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 10
     อบต.บางพระ นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดอำเภอศรีราชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น จำนวน 2 โครงการ
     1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบรางส่งน้ำชลประทาน (โรงงานเหล็ก-ทางรถไฟ) หมู่ที่ 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานชลประทาน แต่สำนักงานชลประทานมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ ท่านนายกฯ จึงมีนโยบายให้ อบต.บางพระ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวเอง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ขึ้น
     2.อบต.บางพระ ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชาของ บจ.ซีพีเอฟ เพื่อให้ทางบริษัทได้รับทราบปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการที่มีต่อประชาชน/ชุมชน และนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน ไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบของโรงงานให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้