ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 323/2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 323/2565

6 พ.ย. 2566 อ่าน 9

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต. บางพระ  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 323/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบางพระในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีราชา