ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต. บางพระ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต. บางพระ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

7 พ.ย. 2566 อ่าน 21

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกอบต. บางพระ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต. บางพระ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  โดยร่วมประชุมชี้แนะแนวทางในการดำเนินการจัดงานประชุมใหญ่ฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นี้ ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ