ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมในพิธีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ของบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

เข้าร่วมในพิธีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ของบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

16 พ.ย. 2566 อ่าน 7

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เข้าร่วมในพิธีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ของบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  บริษัทฯ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม