ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ลงพื้นที่ดูงานสำรวจถนน บริเวณหมู่ที่ 8

ลงพื้นที่ดูงานสำรวจถนน บริเวณหมู่ที่ 8

4 ธ.ค. 2566 อ่าน 6

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกอบต. บางพระและนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภาอบต. บางพระ ลงพื้นที่ดูงานสำรวจถนน บริเวณหมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย