ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ต้อนรับคณะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

ต้อนรับคณะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

4 ธ.ค. 2566 อ่าน 8

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ และนายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ ต้อนรับคณะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสนใจที่จะจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพบนเขาฉลาก ในเขตพื้นที่อบต. บางพระ  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชนอีกด้วย