ภาพข่าวปฏิบัติงาน

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

4 ธ.ค. 2566 อ่าน 8

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภาจารีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ