ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนโครงการงานต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนโครงการงานต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ

30 พ.ย. 2566 อ่าน 14

วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนโครงการงานต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  พร้อมมอบนโยบายการทำงานเร่งเด่วนในเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart city และการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบป้ายโฆษณาที่รุกล้ำที่สาธารณะ โดยให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมาย