ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

18 ม.ค. 2567 อ่าน 11

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายพิชัย ปักการะสัย รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ณ ที่ทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ