ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ร่วมงานร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของ อสม. บ้านห้วยกรุ

ร่วมงานร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของ อสม. บ้านห้วยกรุ

22 ม.ค. 2567 อ่าน 4

เมื่อวันศุกร์ที่  19 มกราคม 2567

  ~นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกอบต. บางพระ

  ~นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต. บางพระ

  ~นายปรีชา สุกใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

     ร่วมงานร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของ อสม. บ้านห้วยกรุ  ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ อสม. ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานกันอย่างหนัก ทางชมรม จึงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะกันขึ้น เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป ทั้งนี้ท่านนายกฯ และท่านได้ประธานสภาฯ ได้ร่วมมอบของขวัญสำหรับจับสลากในงานด้วย