ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ

29 ม.ค. 2567 อ่าน 12

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางพระ  เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดทำเวทีประชาคมที่ผ่านมา  และมอบนโยบายการทำงานว่าภายใต้ระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ อบต.บางพระที่สามารถทำได้ทุกปัญหาความต้องการของประชาชนจะนำมาเข้าแผนงานต่อไป