ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

1 ก.พ. 2567 อ่าน 486

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์การจัดการ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในชุมชน/พื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  การคัดแยกขยะ เป็นความร่วมมือและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยนำขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อแยกตั้งแต่ต้นทาง ทำให้การจัดการขยะมีความสำเร็จเกินครึ่ง เพราะคนทำมีความใส่ใจในการรักษาความสะอาด ลดความยุ่งยาก และช่วยเหลือคนเก็บขยะให้มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้การทำถังหมักรักษ์โลก/ถังหมักชีวภาพก็สำคัญ มีประโยชน์ ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเรา

#การจัดการขยะเศษอาหารง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวคุณเอง