ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field  day)  และบริการการเกษตร  เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  ปี  2567

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2567

2 ก.พ. 2567 อ่าน 12

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา  09.00  น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field  day)  และบริการการเกษตร  เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  ปี  2567 นำโดย นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน  และมีกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับการเกษตรและสินค้าทางการเกษตรจำหน่ายมากมาย จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ